Deelsessies

Print uw favorieten

Titel: Buiten zinnen ontdekt en ontwikkelt het talent van jongeren
Sprekers: Marjolein Hordijk (Bibliotheek Gelderland Zuid)
Omschrijving: 'Buiten zinnen' is een initiatief van Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid, in samenwerking met ‘De Nieuwe Oost’ | ‘Wintertuinen’ en ‘Mensen Zeggen Dingen’. We brengen jonge, beginnende schrijvers bij elkaar en bieden ze de mogelijkheid hun talent te ontwikkelen en hun bereik te vergroten door social media. Buiten zinnen wordt dé plek voor beginnende woordkunstenaars in Oost-Nederland. Of het nu een snapchatverhaal of twitterpoëzie is: wij geloven dat iedereen kan schrijven. Daarom organiseren wij workshops zoals 'buiten zinnen klimt in de pen' en bieden een podium via 'buiten zinnen op het podium' Expertsmaken filmpjes met tips en tricks via 'buiten zinnen vertelt' en talentfilmpjes in 'buiten zinnen laat van zich horen'.

Bij ons kunnen jongeren aan de slag met ‘creative writing, voordacht, ‘’spoken word’, instapoëzie en nog veel meer! Op die manier bouwen we aan een scene voor jong talent. Bibliotheken kunnen profiteren van onze database met docenten en workshops. En door kennismaking met het jonge talent in ons project.

Sessievragen:
- Aan welke informatie hebben andere bibliotheken behoefte?
- Hoe willen andere bibliotheken dat de database wordt gepresenteerd?
- Praktisch: zouden jullie hier een website voor maken?
Titel: CODA BiodesignLab - from trash to treasure
Sprekers: Margot Appelman (CODA Apeldoorn)
Omschrijving: Schimmels gegroeid in de vorm van een stoel, schilderijen gemaakt met bacteriën en wegwerpbekers van sinaasappelschillen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van hoe (huis)afval kan worden verwerkt tot een nieuw object. Duurzaamheid, circulariteit en 'zero waste' zijn terugkerende onderwerpen, van groot belang in de hedendaagse maatschappij. Het BiodesignLab biedt een proeftuin voor iedereen, om onderzoek te doen naar (de eigenschappen van) natuurlijke grondstoffen. CODA gaat uit van het principe ‘one persons trash is another persons treasure’ en activeert de bezoeker om bewust naar eigen verbruik te kijken en te ontdekken welke (rest)materialen uit afval hergebruikt kunnen worden. Het Grondstoffenakkoord van de Rijksoverheid Nederland Circulair geeft aan dat een meer duurzame en bewuste levensstijl van groot belang is en dat verandering nodig is om onze planeet gezond te houden voor volgende generaties. Het BiodesignLab leidt tot nieuwe bibliotheekprogrammering rondom (plastic)vervuiling en een circulaire economie. Door te onderzoeken en te experimenteren ontstaan er overdraagbare resultaten: van materialen (o.a. de Duurzame Bibliotheek Starterskit) tot interactieve programmering.

Sessievragen:
Hoe moeten bovengenoemde starterskit en bijbehorende (te organiseren) activiteiten eruit zien om toepasbaar te zijn voor bibliotheken zonder maakplaats?
Welke toepassingen binnen 'van afval tot object' zijn interessant voor bibliotheekbezoekers?
Titel: Data Detox Kids
Sprekers: Arjen Nijboer (DBieb Leeuwarden)
Omschrijving: In Tytjerksteradiel ontwikkelen we een passende werkvorm die bijdraagt aan een toename van het privacybewustzijn van de doelgroep 10-14 jaar door hen met het onderwerp en de Data Detox Kit aan de slag te gaan en een product voor de peergroup te ontwerpen. Het maakt daarmee deel uit van de doorontwikkeling van het Data Detox-project van de Friese bibliotheken. De resultaten komen ten goede aan elke partner die met de Data Detox Kit wil werken.

Sessievragen:
Hoe combineren we onze behoefte aan kennisoverdracht en de behoefte van kinderen om hun eigen ervaringen te delen?
Hoe kunnen we de uitkomst van het creatieve proces loslaten en toch sturing houden op de kwaliteit en relevantie?
Hoe kunnen bibliotheek en welzijnswerk samen optrekken in participatief werken? Zijn daar bij andere bibliotheken ervaringen mee?
Titel: Gratis maar niet Gratuit: gratis basislidmaatschap
Sprekers: Victor Thissen (Bibliotheek De Boekenberg)
Omschrijving: Met de invoering van het gratis basislidmaatschap beogen wij een hoger bereik te krijgen bij (potentiële) afnemers van onze producten in het maatschappelijk domein. Tevens moet invoering van de Gratis Bibliotheek leiden tot toename van het (maatschappelijke) gebruik van de bibliotheek, door niet-anonieme gebruikers, zodat de bibliotheek haar rol kan versterken als onmisbare voorziening in de samenleving.

Om deze reden wil de werkgroep Gratis Bibliotheek een serieuze stap zetten in het realiseren van het gratis bibliotheeklidmaatschap. Het gratis bibliotheeklidmaatschap mag gerust worden gezien als een doorbraak in de Nederlandse bibliotheekwereld. Het is een geheel ander businessmodel, dat recht doet aan de nieuwe maatschappelijk-educatieve bibliotheek. Hiermee moet iedereen kennismaken, ook onze stakeholders!

Sessievragen:
Overweegt u de komende 2 jaar een gratis basisabonnement voor uw eigen bibliotheek te introduceren? Waarom wel of waarom niet?
Welke drempels ervaart u waar de werkgroep een rol in kan spelen om deze weg te nemen?
Titel: Monitor van de Stad
Sprekers: Pieternel Thijssen (Bibliotheek Midden-Brabant)
Omschrijving: Wereldwijd groeien steden onstuimig, zo ook Tilburg en de regio Brabant. Deze groei brengt grote vraagstukken met zich mee. Bijvoorbeeld over het klimaat, technologie en (mentaal) welzijn. Hoofdvraag van ´Monitor van de Stad´ is: in wat voor stad willen wij leven - over vijf, tien, vijftien jaar? We gaan samen met inwoners op zoek naar antwoorden. Want de stad van de toekomst maken we samen.
Inwoners worden uitgedaagd hun eigen problemen, behoeften en uitvindingen te laten zien en te delen. Aan de andere kant worden data als input en tool ingezet om bewustzijn en gedragsverandering te stimuleren. De Monitor bestaat uit een interactief platform en programmalijnen.
We gaan samen met inwoners en organisaties aan de slag met vragen die rondom de thema’s in een groeiende stad ontstaan vsnuit de SDG's: #11 ´Sustainable cities and communities' en #13 ´Climate action´.

Sessievragen:
Hoe concretiseer je open data dmv visualisatie zodat ze begrijpelijk zijn voor inwoners?
Hoe achterhaal je welke data relevant zijn voor inwoners?
Welke uitgangspunten (o.a. etische) hanteer je als het gaat om big data via een platform te ontsluiten?
Hoe zorg je voor flexibiliteit bij het bouwen van een platform zodat ook toekomstige ontwikkelingen aan sluiten?
Titel: Podcastbende
Sprekers: Theo van den Broek (Bibliotheek Dommeldal )
Silvia Dobbelsteen (Tracé )
Omschrijving: De mogelijkheden van podcast zijn eindeloos en passen perfect bij de missie van bibliotheken. In Nederland groeit het aantal mensen dat naar verhalen en informatie luistert, explosief!

In het project ‘Podcastbende’ leren we kinderen zelf een podcast te maken. We hebben workshops ontwikkeld die door bibliotheken gegeven kunnen worden op of buiten school. Kinderen maakten o.a. interviews, boekrecensies, moppenrubrieken en reclame en ze lazen het nieuws. Ook programmeerden ze muziek en geluid voor de uitzending. Ze creëerden een radioshow die online werd gezet en werkten hiermee actief aan hun taal en digitale geletterdheid.

Sessievragen:
Ouders, kinderen en leerkrachten zijn erg enthousiast om het maken van een podcast in te zetten als werkvorm.
-Hoe zorgen we dat veel meer kinderen hun (digi)tale geletterdheid kunnen verbeteren met deze inspirerende activiteit?
-In hoeverre past Podcastbende binnen de Bibliotheek op school?
-De begeleiding van podcast maken vergt digitale vaardigheid. In hoeverre beschikken mediacoaches hierover? Hebben zijn voldoende ruimte dit op te pakken?